Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 10

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 10
GPS Coordinates: 55.35753, 27.45297