Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 11

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 11
GPS Coordinates: 55.35598, 27.46367