Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 11

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 11
GPS Coordinates: 55.36405, 27.47970