Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 12

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 12
GPS Coordinates: 55.35748, 27.45259