Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 12

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 12
GPS Coordinates: 55.35997, 27.47146