Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 13

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 13
GPS Coordinates: 55.36375, 27.48004