Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 14

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 14
GPS Coordinates: 55.35589, 27.46505