Sharkaushchyna, zavulak Enhieĺsa, 14

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Enhieĺsa, 14
GPS Coordinates: 55.35810, 27.45402