Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 17

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 17
GPS Coordinates: 55.35712, 27.45183