Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 19

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 19
GPS Coordinates: 55.35707, 27.45141