Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 19А

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 19А
GPS Coordinates: 55.35701, 27.45101