Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 20

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 20
GPS Coordinates: 55.35722, 27.45099