Sharkaushchyna, Moladzievaja vulica, 21

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, Moladzievaja vulica, 21
GPS Coordinates: 55.37349, 27.46185