Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 23

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 23
GPS Coordinates: 55.35659, 27.46697