Sharkaushchyna, Moladzievaja vulica, 27

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, Moladzievaja vulica, 27
GPS Coordinates: 55.37417, 27.46314