Sharkaushchyna, vulica Mašary, 2А

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Mašary, 2А
GPS Coordinates: 55.37298, 27.47180