Sharkaushchyna, Rabočy zavulak, 3

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, Rabočy zavulak, 3
GPS Coordinates: 55.36584, 27.48778