Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 3

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 3
GPS Coordinates: 55.35742, 27.45424