Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 3

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 3
GPS Coordinates: 55.36503, 27.47896