Sharkaushchyna, Moladzievaja vulica, 38

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, Moladzievaja vulica, 38
GPS Coordinates: 55.37346, 27.46319