Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 4

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 4
GPS Coordinates: 55.35770, 27.45400