Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 4

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Zaslonava, 4
GPS Coordinates: 55.36454, 27.47879