Sharkaushchyna, Rabočy zavulak, 5

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, Rabočy zavulak, 5
GPS Coordinates: 55.36571, 27.48739