Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 5

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 5
GPS Coordinates: 55.35573, 27.46218