Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 5

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 5
GPS Coordinates: 55.35741, 27.45383