Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 5

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 5
GPS Coordinates: 55.36049, 27.47194