Sharkaushchyna, vulica Zaslonava, 50А

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Zaslonava, 50А
GPS Coordinates: 55.36451, 27.47720