Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 6

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 6
GPS Coordinates: 55.36061, 27.47152