Sharkaushchyna, zavulak Kirava, 6

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Kirava, 6
GPS Coordinates: 55.35878, 27.46962