Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 7

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Frunze, 7
GPS Coordinates: 55.36029, 27.47196