Sharkaushchyna, vulica Mašary, 7А

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Mašary, 7А
GPS Coordinates: 55.37207, 27.47183