Sharkaushchyna, Moladzievy zavulak, 8

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, Moladzievy zavulak, 8
GPS Coordinates: 55.37338, 27.46591