Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 8

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Janki Kupaly, 8
GPS Coordinates: 55.35571, 27.46391