Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 8

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, vulica Kamarova, 8
GPS Coordinates: 55.35759, 27.45335