Sharkaushchyna, zavulak Kirava, 8

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Kirava, 8
GPS Coordinates: 55.35861, 27.46974